White #78 Utility Double Design Bowl S/48

White #78 Utility Double Design Bowl S/48 10" x 5" x 2"

10″ x 5″ x 2″

2839.W

$85