White # 72 Utility Centerpiece Tray S/48

White # 72 Utility Centerpiece Tray S/48
7.75" x 5.75" x 2"

7.75″ x 5.75″ x 2″

2834.W

$154